Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Üniversitemizde ilgili akademik birimlerinde görevlendirmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi; alımıyla ilgili olarak 05.09.2023 tarih ve 32300 sayılı Resmî Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran ve 22.09.2023 tarihinde yapılan ön değerlendirme neticesinde giriş sınavına girme hakkı kazanan adayların 27.09.2023 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonuçları aşağıda verilmiştir.

Giriş Sınav Tarihi:27.09.2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 29.09.2023

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Öğretim Görevlisi (2 kişi)

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SÖZ

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%10

Puanı

%30

Puanı

%30

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

Sıra No

Adı Soyadı

1

H****e T***a K*****Z

3,67

92,30

9,230

84,70849

25,41254

97,50

29,25

95,00

28,5

92,393

Kazandı (Asıl)

2

N****h B*****N

3,23

82,03

8,203

74,90701

22,47210

93,75

28,125

97,00

29,1

87,900

Kazandı(Asıl)

 

TDBF/BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOİLERİ BÖLÜMÜ

Öğretim Görevlisi (1 kişi)

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SAY

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

Sıra No

Adı Soyadı

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%30

Puanı

%30

Puanı

%10

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

1

H***n M***L

3,97

99,30

29,790

82,02026

24,60608

90,00

9,00

74,0

22,2

85,59608

Kazandı(Asıl)

2

M**a S****Ü

3,78

94,86

28,458

70,98811

21,29643

88,75

8,875

80,0

24,0

82,62943

Kazandı (Yedek)

3

İ**m K**

3,66

92,06

27,618

71,22419

21,36726

83,75

8,375

46,0

13,8

71,16026

Kazanamadı

 

SBBF/ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ

Araştırma Görevlisi (1 kişi)

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SAY

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

Sıra No

Adı Soyadı

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%30

Puanı

%30

Puanı

%10

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

1

Ü***g****m S*****R

2,94

75,26

22,578

80,68269

24,20481

91,25

9,125

65,0

19,5

75,40781

Kazandı (Asıl)

2

M*****a G*****k E***N

3,23

82,03

24,609

79,96649

23,98995

86,25

8,625

31,0

9,3

66,52395

Kazandı (Yedek)

*Giriş Sınavını kazanan adayların işe başlama işlemleri için en geç 11 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunması gerekir, bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:**

 • İşe başlama dilekçesi (ıslak imzalı)
 • Özgeçmişi
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi (e-devlet üzerinden)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Sağlık Raporu (Çalışabilir olduğunu gösterir belge)
 • Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge.
 • Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti,
 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge,
 • ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

Dosya halinde dilekçe ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

**İşe Başlama belgeleri tam olan adaylar 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucuna göre işe başlatılacaktır.

İletişim: Personel Daire Başkanlığı; Telefon: 0 (332) 223 5488- 5423-5469 E-posta: personel@gidatarim.edu.tr

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.