SBE 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Klinik Psikoloji Tezli Türkçe Yüksek Lisans Programının Bilimsel Değerlendirme Yazılı/Mülakat Sınavlarına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

SBE 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Klinik Psikoloji Tezli Türkçe Yüksek Lisans Programının Bilimsel Değerlendirme Yazılı/Mülakat Sınavlarına girmeye hak kazanan adayların listesi ekte sunulmuştur.

Önemle Duyurulur.
SBE Klinik Psikoloji Bilimsel Ön Değerlendirme Raporu (Tezli) Eki indir