Çift Anadal/Yan Dal Başvuru Sonuçları

Kurumlararası Çift Anadal/Yan Dal Başvuru Sonuçları ektedir.

KAYIT TARİHİ: 14 Eylül 2023 Perşembe / 15 Eylül 2023 Cuma

NOT: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları kayıt tarihlerinde staj notları başarılı geldiği taktirde yapılacaktır.
Stajını tamamlayan öğrenciler staj belgelerini bölüm staj koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Öğrenciler Kayıtlarının yapılabilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
 
2726 Çift Anadal - Yan Dal Başvuru Sonuçları Eki indir