Öğretim Üyesi Alımı İlanı

(17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Doçent, 2 (iki) adet Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 3 (üç) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Son Başvuru Tarihi: 01.11.2021) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Fakültesi

Birimi

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

Doçent

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Enerji kaynakları planlaması, yöneylem araştırması, çok amaçlı programlama konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği

Bölümü

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Şekerleme ürünlerinin tasarım ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi (açık adresli ıslak imzalı/ https://personel.gidatarim.edu.tr/form  )
  • Özgeçmişi (YÖK formatında)
  • Kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü doktora/doçentlik) belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
  • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
  • Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
  • Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  • Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  • Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)
  • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
  • Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 İletişim: Personel Daire Başkanlığı: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ