KGTÜ-Öğretim Üyesi Alımı İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

(05.05.2021 Tarih ve 31475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

      Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Doçent, 5 (beş) adet Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 6 öğretim üyesi alınacaktır.

      Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

                                                                 ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

(İngilizce)

Doçent

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Gıda Analizleri ve Spektroskopi alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Yazılım Mühendisliği ve Görüntü İşleme konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar, Elektrik ve/veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını bu alanda yapmış olmak. Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını Mühendislik Bilimleri alanında yapmış olmak.  Veri tabanı, yazılım mühendisliği ve Büyük Veri konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış olmak, Elektrikle ilgili konularda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik ve/veya Bilgisayar Bilimleri alanında lisans mezunu olmak. Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak. İşaret işleme/Görüntü işleme alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) Son başvuru tarihi: 26.05.2021
  2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
  3. Eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü doktora/doçentlik belgesinin aslı veya onaylı sureti)
  4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
  5. Nüfus cüzdanı/ TC. Kimlik kartı örneği
  6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  7. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  8. Yabancı dil puanı gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 80 puan)
  9. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
  10. Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) ile 1 adet fiziki dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                 

İletişim: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr; Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374