Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Alım İlanı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

(05.05.2021 tarih ve 31475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

 

        Üniversitemiz ilgili birimlerine 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce Ders verecek) olmak üzere 3(üç) adet öğretim elemanı alınacaktır.

        Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.                                                                

                                        Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

80

(Seksen)

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak, bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 01.01.2021 tarihinde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

(İngilizce

Ders verecek)

70

(Yetmiş)

SÖZEL

 

90

(Doksan)

2

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak; tezli yüksek lisans derecesine sahip bulunmak.

İlan takvimi:

Resmî Gazete Yayım: 05.05.2021
Son Başvuru Tarihi: 26.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 28.05.2021
Giriş Sınavı Tarihi: 02.06.2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 04.06.2021

          Adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (https://personel.gidatarim.edu.tr/form linkinden alınabilir.)
 2. Özgeçmişi
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 6. Lisans ve yüksek lisans eğitim durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan lisans mezuniyet ile yüksek lisans durumunu (öğrenci / mezun) gösteren belgeler.
 7. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığının gösterir belge aslı ya da onaylı sureti
 8. Araştırma Görevlisi için lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge
 9. Öğretim görevlisi için lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belge
 10. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 11. İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 12. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 13. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Dosya halinde teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT: Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları web sitemizde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İletişim:
E-posta: personel@gidatarim.edu.tr; Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374