Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz ilgili birimlerinin öğretim görevlisi alımıyla ilgili olarak 03.09.2022 tarih ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilana başvuran adayları ön değerlendirme sonuçları ekte verilmiştir.
      
2450 Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları Eki indir