Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünde görevlendirmek üzere 3 adet öğretim görevlisi (İngilizce ders veren); Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet öğretim görevlisi alımıyla ilgili olarak 17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı Resmî Gazete ’de ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran adayların 03.11.2021 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıda ekte verilmiştir.
 


Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Eki indir